Blog

Pravidla pro poskytování hypoték zpřísní

Pravidla pro poskytování hypoték zpřísní

Banky budou muset opět hlídat parametry u hypotečních úvěru a půjčovat jen lidem, kteří splní podmínky stanovené centrální bankou. Bankovní rada (ČNB) dnes rozhodla, že se od začátku dubna 2022 vrátí k limitům, které zrušila loni na jaře. Limit pro nové hypoteční úvěry se v případě ukazatele LTV (poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti) od 1. dubna 2022 vrátí na 80 % z dosavadních 90 %, přičemž poskytovatelé mohou uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV.

Znamená to, že na hypotéky dosáhne nově většinou jen ten, kdo bude mít na pořízení nemovitosti alespoň 20 % z vlastních peněz. Pro žadatele o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let, zůstane i od dubna zvýšený 90% limit na LTV – těmto lidem tak bude stačit desetina vlastních peněz.

Do hry se od dubna vrátí dva další limity:

 • Limit ukazatele DSTI, který vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu, bude 45 %. Znamená to, že banky by od dubna měly půjčit jen tomu, kdo vydá na všechny své dluhy maximálně 45 % čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let to bude 50 %.
 • Limit ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jejích dluhů, bude činit 8,5. Znamená to, že banky by od dubna měly půjčit jen tomu, kdo by na splacení všech svých dluhů musel vydat maximálně 8,5násobek svých ročních čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let bude 9,5.

Banky budou mít určitý prostor limity překročit. Pět procent (počítají se za jednotlivá kalendářní čtvrtletí) všech nově poskytnutých hypoték nemusí doporučované limity ukazatelů DTI a DSTI splňovat, pokud je banka jako poskytovatel hypotéky přesvědčena, že žadatel daný úvěr v budoucnu bez problémů splatí.

Všechny limity jsou nastaveny v souladu s novelou zákona o ČNB, která od srpna 2021 dává centrální bance pravomoc stanovovat závazné hranice těchto tří ukazatelů.

„Bankovní sektor jako celek se v průběhu letošního roku při poskytování hypotečních úvěrů vrátil ke značně uvolněným standardům. Takto uvolněné standardy jsme naposledy pozorovali v roce 2018, než byly poprvé zavedeny limity příjmových ukazatelů. S ohledem na tuto skutečnost i na přetrvávající nadhodnocení cen bydlení považujeme za nezbytné nastavit přísnější parametry pro poskytování hypoték. Cílem je bránit nárůstu zranitelnosti bankovního sektoru,“ říká guvernér České národní banky Jiří Rusnok.

Nadhodnocení cen bytů v Česku podle odhadu ČNB činilo v letošním druhém čtvrtletí téměř 25 % a u investičních bytů více než 30 %.

„Poskytování úvěrů s velmi vysokými hodnotami DTI a DSTI jsme nepozorovali u všech bank. Hrozilo však, že dosud opatrnější banky budou na možnou ztrátu svého tržního podílu reagovat uvolněním standardů podobných těm u jejich agresivnějších konkurentů,“ upozorňuje ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait.

Bankovní rada ČNB dnes také rozhodla o zvýšení sazby proticyklické kapitálové rezervy bank o 0,5 procentního bodu na 2 % s účinností od 1. ledna 2023. „Zvýšením jsme se vrátili k nastavení před začátkem pandemie. Reagujeme tím na zjištění, že banky mají ve svých bilancích poměrně hodně úvěrů, které se časem mohou ukázat ztrátovými,“ zdůvodňuje tento krok guvernér Rusnok.

„Banky tak budou muset na úvěry poskytnuté v ČR časem držet více kapitálu, čímž se jim úvěrování do určité míry prodražuje. Bankovní sektor má však dostatek kapitálu drženého i nad rámec minimálních požadavků, v tomto ohledu by tak neměla nová pravidla úvěrový trh příliš ovlivnit,“ vysvětluje Jakub Seidler, hlavní ekonom České bankovní asociace.

Finanční sektor v Česku si i v průběhu roku 2021 podle ČNB zachoval vysokou odolnost vůči nepříznivým šokům. „Míra nejistoty ohledně dalšího vývoje pandemie i ekonomiky však zůstává vysoká a vyžaduje vysokou míru obezřetnosti při řízení bilancí, rizik i kapitálu včetně dividendové politiky,“ říká Markéta Fišerová, mluvčí ČNB.

Zdroj: Penize.cz

Rychlý kontakt

 •   Ing. Vlastimil Kopečný
    Krapkova 7, 779 00 Olomouc
    Mobilní telefon:
    +420 777 111 599
    E-mail:
    kopecny@prima-finance.cz

 

Naše další projekty