Blog

Pět faktorů, které ovlivní cenu vašeho životního pojištění

Pět faktorů, které ovlivní cenu vašeho životního pojištění

Jedním z faktorů, které mohou významně ovlivnit cenu životního pojištění, je nejen zdravotní stav klienta, ale i jeho životní styl. Přináším vám přehled základních faktorů, které se na ceně životního pojištění podílejí, a  důvody, proč je důležité o nich s pojišťovnou mluvit.

Kouření

Základní otázka zdravotního dotazníku, který klienti při uzavírání životního pojištění vyplňují, se týká kouření. Tento faktor nepatří mezi ty, jež by pojištění zlevňovaly, ale spíše naopak.  Nicméně, pokud jste ale nekuřák, můžete se u některých pojišťoven naopak těšit na zvýhodněnou nabídku v podobě slevy na pojistném.

Kouříte-li, nezatajujte tuto informaci před pojišťovnou, vyhnete se případným nepříjemnostem do budoucna. Pokud by se totiž v případě pojistné události prokázalo, že jste tkz.„nepřiznaný kuřák", může se tato skutečnost negativně promítnout i na výši vyplaceného pojistného plnění.

Zanedbávání preventivních lékařských prohlídek

Každý člověk má v rámci veřejného zdravotního pojištění nárok na pravidelné preventivní lékařské prohlídky, ale ne všichni na ně chodí. Pokud preventivně jednou za dva roky navštěvujete svého praktického lékaře a ženy alespoň jednou za rok gynekologa, muži pak urologa, máte nejen lepší přehled o svém zdravotním stavu a vyšší pravděpodobnost, že se případné zdravotní potíže zachytí již v začátcích, zároveň však můžete získat slevu na životní pojištění.

Rodinná anamnéza a dědičné choroby

Pokud některý z vašich rodičů prodělal infarkt nebo jiné kardiovaskulární onemocnění či trpěl neurologickou nebo psychickou poruchou, měli byste tuto skutečnost při sjednávání pojištění pojišťovně sdělit. Pojišťovna případné zvýšené riziko pak může zapracovat do pojistné smlouvy a připravit vám tak produkt na míru.

Nezdravý životní styl

Životní styl v současnosti patří mezi velmi diskutovaná témata. Rizikovým pojištěncem je například člověk s nadváhou, která je způsobená nezdravým životním stylem a nedodržováním nařízeného režimu od lékaře.

Špatné stravovací návyky, přejídání, kouření a jiné zlozvyky často vedou ke zhoršení zdravotního stavu a větším náchylnostem k nemocem a tím pádem i ke zhoršení kvality života jako takového".

Druh zaměstnání

Součástí dotazníku je také informace o klientově zaměstnáníManuální riziková povolání mají jiná specifika než méně riziková povolání, jako například kancelářské a administrativní práce, pedagogické či lékařské profese atd., což se promítá i v  ceně životním pojištění. Jinou cenu má třeba tesař a jinou např. účetní.

Zdroj: novinky.cz

Rychlý kontakt

 •   Ing. Vlastimil Kopečný
    Krapkova 7, 779 00 Olomouc
    Mobilní telefon:
    +420 777 111 599
    E-mail:
    kopecny@prima-finance.cz

 

Naše další projekty