Blog

Úvod do finančního plánování

Úvod do finančního plánování

Finanční plánování je dlouhodobý proces uspokojení životních cílů prostřednictvím řízení vašich osobních a rodinných financí. Životní cíle mohou zahrnovat budoucí nákup nemovitosti, spoření na vzdělání vašeho dítěte nebo získání finančních prostředků pro budoucí výplatu renty v důchody. 

Finanční plánování totiž stanoví směr a smysl vašich finančních rozhodnutí, které v každodenním životě děláte.  

Proces finančního plánování zahrnuje následující kroky :

 • shromáždění zásadních informací o stavu Vašich financí.
 • stanovení životních cílů.
 • zkoumání aktuální finanční situace.
 • nastavení správné finanční strategie nebo plánu, pro splnění Vaších cílů.
 • realizace finančního plánu
 • sledování úspěšnosti finančního plánu a jeho úpravy na základě aktuální situace.

Pomocí těchto kroků můžete určit, co budete potřebovat v budoucnu pro splnění svých cílů.

Jak nastavit finanční plán aby fungoval a přinášel Vám užitek?

K dosažení nejlepších výsledků při finančním plánování, je třeba znát jeho strukturu a vyvarovat se zásadních chyb:

Nastavte si měřitelné finanční cíle

 • Stanovte si konkrétní cíle, kterých chcete dosáhnout a hlavně kdy jich chcete dosáhnout. Místo toho, aby jste si řekli: Až budu v důchodu, chci být „v pohodě“ nebo chci, aby moje děti chodili do „dobré“ školy, specifikujte co je pro Vás „být v pohodě“ a co musí splňovat „dobrá“ škola. Pak teprve budete vědět, kdy jste svých cílů dosáhli.

Chápejte dopady Vašich finančních rozhodnutí

 • Každé finanční rozhodnutí, může ovlivnit několik dalších oblastí Vašeho života. Například rozhodnutí o vzdělání Vašeho potomka může mít vliv na to kdy odejdete do důchodu. Nebo rozhodnutí investovat může mít zásadní vliv na nákup nemovitosti, který plánujete. Pamatujte si, že všechna Vaše finanční rozhodnutí jsou provázána.

Pravidelně vyhodnocujte Vaší finanční situaci

 • Finanční plánování je dynamický proces. Vaše finanční cíle se mohou v průběhu let měnit v důsledku změn ve Vašem životním stylu nebo okolnostech. Například dědictví, manželství, narození dítěte, pořízení nového bydlení nebo při změně zaměstnání. Pravidelně vyhodnocujte svůj finanční plán v čase, aby jste zůstali na správné cestě ke splnění Vašich dlouhodobých cílů a přání.

Začněte co nejdříve

 • Finanční plánování neodkládejte. Lidé, kteří začnou spořit nebo investovat pravidelně i malé částky jsou na tom mnohdy lépe než ti, kteří čekají až na později. Brzkým osvojením zdravých finančních návyků jako je spoření, vytváření rozpočtu, investování a pravidelné vyhodnocování Vašich financí, budete lépe připraveni vyrovnávat se se změnami a náhlými události v průběhu života.

Buďte realističtí ve Vašich očekáváních

 • Finanční plánování je uvažování a řízení financí zdravým úsudkem k dosažení Vašich cílů. Vaší finanční situaci nezměníte přes noc, je to celoživotní proces. Je potřeba pamatovat na to, že jsou události jako inflace, změny v úrokových sazbách nebo pohyby finančních trhů, které neovlivníme, ale ony budou mít vliv na finanční plán.

Uvědomte si, že to děláte pro sebe

 • Pokud spolupracujete s finančním poradcem, ujistěte se, že jste správně pochopili proces finančního plánování a toho co by pro Vás měl poradce dělat. Poskytněte poradci všechny relevantní informace o Vaši finanční situaci. Ptejte se na doporučení poskytnutá poradcem a hrajte aktivní roli při rozhodování.

Rychlý kontakt

 •   Ing. Vlastimil Kopečný
    Krapkova 7, 779 00 Olomouc
    Mobilní telefon:
    +420 777 111 599
    E-mail:
    kopecny@prima-finance.cz

 

Naše další projekty