Investice

Stojí-li investor před otázkou, do kterého aktiva investovat své volné finanční zdroje, měl by vždy vzít v úvahu tři základní, navzájem provázané faktory, kterými jsou výnos, riziko a likvidita daného aktiva. Neexistuje produkt finančního trhu, který by ve stejné míře splňoval všechna tři kritéria. Čím vyšší očekáváte výnos, tím vyšší riziko musíte podstoupit.

Jak na investování?

Kvalita života je mimo jiné také otázkou dostatku finančních prostředků. V životě každého z nás bude přibývat situací, kdy nám pomohou především a pouze naše vlastní peníze. K dostatečné finanční rezervě, která Vám poskytuje jistotu a finanční svobodu, není jednoduchá cesta. Chce to nejen vydělávat, ale především trpělivě, dlouhodobě a pravidelně investovat. Lehce se to řekne, je to jako se zdravým životním stylem, rozumem všichni souhlasíme, ale dodržovat určité zásady v praxi je již složitější. Často se musíme vzdát drobných výdajů a krátkodobé spotřeby.

Život bez dostatku krátkodobých peněz může být méně příjemný, ale život bez dlouhodobých investic je z pohledu finančního zabezpečení nebezpečný a znamená nejistotu pro budoucnost. Proto se vyplatí vzdát se alespoň malé části krátkodobé rezervy ve prospěch dlouhodobých investic.

Základní pravidla investování

 • Základní otázkou není kam investovat, ale jak investovat!
 • Investice nejsou nákupy cenných papírů stylem "buď to vyjde nebo to nevyjde"
 • Neexistují  žádné zaručeně skvělé bezrizikové investice
 • Riziku se nelze v investicích zcela vyhnout, riziko lze jen minimalizovat. Odměnou za podstoupené riziko je nadprůměrný dlouhodobý výnos.
 • Pokud hodnota cenného papíru poklesne, neznamená to automaticky, že se jedná o špatnou investici.
 • Finanční poradciPRIMA FINANCE se nesnaží předvídat, která investice vynese v příštím období nejvíce. Finanční poradce není věštec.
 • Finanční poradciPRIMA FINANCE se snaží sestavit portfolio z investičních nástrojů a bankovních produktů tak, aby splnilo očekávaný výnos v očekávaném horizontu a přinášelo dlouhodobě  zisk  při každém scénáři ekonomického vývoje.
 • Námi sestavovaná investiční portfolia neměníme unáhleně na základě momentálního vývoje trhů.
 • Nespekulujeme, sledujeme dlouhodobé cíle. Ke změně investičního portfolia přistoupíme jen na základě změny priorit klienta.
 • Pracujeme s kvalitními podílovými listy renomovaných emitentů, zajištěnými fondy a moderními bankovními produkty.
 • Dokážeme obsloužit a splnit očekávání opatrného střadatele i zkušeného investora.

Co pro vás můžeme udělat:

Umíme najít pro Vás řešení také v případě, že svoji investici nechcete příliš hlídat a přesto Vaše peníze mohou pro Vás bez starostí  pracovat. Naše investiční řešení jsou nastavena tak, aby docházelo automaticky k uzamykání výnosu.

Upozornění pro investory

Před investicí do otevřených podílových fondů se důkladně seznamte se statutem podílového fondu. Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejné výsledky v budoucím období. Hodnota investice a příjem z ní může stoupat i klesat a není zaručena plná návratnost investované částky.