Firemní pojištění

Firmy a podnikatelé se v pojistném světě rozdělují především podle velikosti a podle výše rizik. Pro malé a střední firmy pojišťovny vytvořily balíčky komplexního pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů a bohatě poslouží i drobným podnikatelům, kteří by rovněž neměli zapomínat především na pojištění odpovědnosti. Tyto balíčky jsou nastavovány tak, aby rozsah rizika odpovídal parametrům dané společnosti podle obratu, velikosti majetku a počtu zaměstnanců.

Střední a velké společnosti jdou velmi často cestou individuálního korporátního pojištění, které se šije přímo na míru jednotlivé společnosti dle potřeb a potřebných rizik.
Pojištění firemního majetku – by mělo být základ

 

Hrozí vám nějaká škoda?

Zcela zásadní je pro podnikatele spojené se ztrátou nebo poškozením majetku a budov společnosti, zejména živelnými pohromami (požár, krupobití, úder blesku, vichřice, výbuch, kouř, sesuv, pád předmětu a další), poruchou, krádeží a vloupáním nebo škody způsobené vandalismem. Proti tomuto všemu se lze bránit vhodně nastaveným majetkovým pojištěním.

 

Základní informace o pojištění majetku

Pojišťovny nabízí mnoho různých pojisných variant, ze kterých je potřeba pečlivě vybírat. Naši specialisté firemního pojištění vám výběr vhodného pojištění usnadní a na základě vašich požadavků pomůžeme sjednat optimální pojištění. Pojištění majetku může zahrnovat nejen ochranu před poškozením přírodními živly, jeho součástí může být i pojištění ušlého zisku po dobu odstraňování škody či pojištění pro případ krádeže nebo škody způsobené formou vandalismu. 

Do majetkové pojištění patří například pojištění přepravovaného nákladu pro případ poškození, zničení nebo pohřešování přepravovaného nákladu způsobeného výše uvedenými nebezpečími. Nedílnou součástí majetkového pojištění je pak, zvláště v průmyslu, pojištění strojů, strojních zařízení a elektronických zařízení, a to proti poruše, přetlaku a zkratu a dalším rizikům, včetně špatné obsluhy. 

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje podnikatele před následky spojenými s povinností nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení třetí osobě v případě, že ji způsobí svou podnikatelskou činností nebo v jejím důsledku.

Pojištění odpovědnosti se vztahuje na běžné obecné škody, ale dá se pojistit i na škodu způsobenou vadným výrobkem či škodám způsobených na životním prostředí. Pojištění finanční škody pokryje ušlé zisky a vícenáklady. Bohužel, podnikatelé na ně často zapomínají a pak musí vzniklé nároky hradit ze svého.