Firemní financování

Naše společnost PRIMA FINANCE s.r.o. se specializuje na úvěrové produkty a pomůže vám při jednání s bankami při řešení vašich potřeb spojených s podnikáním, ať už provozních, kde lze získat prostředky na profinancování zásob nebo pohledávek do lhůty splatnosti, tak i investičních záměrů, kterými chcete svoje podnikání rozšířit nabo oživit. Firemní úvěry mohou využít živnostníci, drobní podnikatelé, malé a střední firmy, akciové společnosti, města, obce, neziskové společnosti nebo občanská sdružení.

Základní typy úvěrů:

Provozní úvěr

Úvěr slouží k profinancování provozních a investičních potřeb, oběžných prostředků, zejména pohledávek do lhůty splatnosti a zásob.

 

Investiční úvěr

Dlouhodobý úvěr na pořízení investičního hmotného i nehmotného majetku firmy, staveb včetně projektů, strojů a zařízení nebo jejich souborů apod.

 

Revolvingový úvěr

  • s jedním limitem (umožňuje opakovaně navyšovat nečerpanou část úvěru o splátky provedené do termínu sjednaného ve smlouvě)
  • se základním a aktuálním limitem lze čerpat a splácet dle sjednaných termínů do výše aktuálního limitu
  • aktuální limit lze nastavit dle finanční situace klienta až do výše základního limitu

Kontokorent

  • je poskytován na běžném (kontokorentním) účtu klienta
  • limit debetního zůstatku nelze překročit
  • zejména k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků
  • financování pohledávek z obchodního styku, zásob, nebo provozních potřeb (v určitých případech v kombinaci s investicemi) vyplývajících z podnikatelské činnosti

Akviziční financování

Úvěr určený na nákup akcií nebo podílu v obchodní společnosti.

 

Developerské financování

Financování určené na komerční a bytovou výstavbu zahrnující výstavbu bytových komplexů, rodinných dům, polyfunkčních celků, podnikatelských parků, logistických areálů, obchodních, hotelových nebo kancelářských komplexů.