Způsob naší práce

1. Analýza potřeb a přání klienta

Cílem úvodní schůzky je zjistit maximum informací o klientovi, definovat jeho přání, potřeby a sny, které by si klient díky penězům rád splnil. Všechny tyto informace poradce potřebuje pro následné sestavení individuálního finančního portfolia, jehož složení a nastavení jednotlivých smluv zajistí klientovi soulad mezi konkrétními finančními produkty. V případě, že řešíme s klientem konkrétní finanční záležitost, např. hypotéku, zaměřujeme se samozřejmě na produkty, které s tímto klientovým záměrem souvisejí.

2.  Prezentace řešení

Na této schůzce je klientovi prezentován konkrétní návrh finančního portfolia nebo řešení konkrétní záležitosti, které bylo sestaveno na základě informací zjištěných z předchozí schůzky. S klientem probereme všechny náležitosti, rozebereme důvody výběru uvedeného portfolia a prezentuje míru naplnění potřeb a požadavků klienta.

3.  Realizace

V případě klientova souhlasu s navrženým finančním portfoliem zajišťuje poradce realizaci celého projektu. Veškerá administrativa je na bedrech poradce, klient není nijak zatěžován, pouze veškeré kroky koordinuje podle potřeb a nastavení portfolia.

4. Servisní schůzka a následná péče

Po zhruba dvou týdnech od realizace finančního portfolia se poradce s klientem znovu schází, aby zjistil, zda veškeré realizované kroky proběhly v pořádku a zkontroloval došlou korespondenci. Jelikož se finanční trh neustále mění - instituce vyvíjejí nové a lepší produkty, stejně tak potřeby a přání klienta se mění v čase, nastavuje si poradce s klientem přesný časový horizont, kdy se pravidelně vídají, aby mohli na tyto změny reagovat a udržovat klientovo portfolio neustále aktuální.