Proč s námi

Při své činnosti jsme si za uplynulá léta definovali 6 základních principů, na nichž jsme vybudovali kvalitu našich služeb a které odpovídají náročným požadavkům na práci finančního konzultanta v dnešním globálním světě.

1. Bezpečí uložených prostředků

Spolupracujeme pouze se silnými finančními institucemi s kvalitní značkou a vysokým ratingem. Tyto společnosti si nemohou dovolit šlápnout vedle ani v tak malé zemi, jako je ta naše – takové selhání by pro ně mělo fatální následky a nenávratně by to poškodilo jejich značku i na velkých světových trzích.

2. Vysoká kvalita a špičkové programy

Velké a zavedené finanční domy občas na své postavení hřeší a služby pro dr obné klienty nemívají vždy nejvýhodnější. Proto si jako nezávislý konzultant vybíráme pouze špičková řešení, tedy taková, která jsou pro klienty výhodná dlouhodobě. Jen takové produkty doporučujeme a jen takové zařazujeme pod garanci naší značky.

3. Svobodný výběr a nezávislost

Nejsme zaměstnanci žádné finanční instituce, nemusíme tedy jednat podle hesla „koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ jako najatí agenti. Pohybujeme se volně po celé šíři trhu a na základě vlastní důkladné analýzy kombinujeme pro naše klienty z široké nabídky jen špičková řešení. Nikde není logicky na vrcholové úrovni vše – ale v tom je krása i složitost naší práce.

4. Jedinečnost každého klienta (individuální přístup)

Bez tohoto principu dnes ani není možné klientovy finanční potřeby plně uspokojit. Věnujeme proto důkladnému specifikování potřeb našich klientů mimořádnou pozornost. V otázkách, týkajících se peněz, dnes klienti individuální a diskrétní přístup jednoznačně preferují.

5. Trvalá péče a dlouhodobý servis pro klienty

Návrhem řešení a zprostředkováním smluv naše péče o klienta nekončí, ale začíná. Ekonomická situace člověka se neustále proměňuje a také finanční trhy se stále vyvíjí. Proto je pro naše klienty tento pravidelný finanční servis velmi důležitý. Tato péče je pro klienta již bezplatná.

6. Komplexní přístup

Bereme vždy v úvahu nejen momentální finanční situaci klienta, ale připomínáme také souvislosti s ostatními finančními potřebami, které každého z nás v životě potkávají. Je nezbytné pohlížet na potřeby každého člověka nejen odborně, ale také lidsky.